10.APR 2017
A TEMPO

 Sedmog festivalskog dana na A tempu, u ponedjeljak, 10. aprila u press sali Crnogorskog narodnog pozorišta, sa početkom u 19 časova biće priređena promocija knjiga novih izdanja Muzičkog centra Crne Gore: Zbornika narodnih pjesama po pjevanju Hamdije Šahinpašića autora Miodraga A. Vasiljevića i  zbirke kompozicija za gitaru Crna Gora - Porijeklo i inspiracija koju je priredila mr Jelica Mijanović.

Zborniku narodnih pjesama po pjevanju Hamdije Šahinpašića  će govoriti dr Ivana Drobni i dr Sanja Radinović, dok će mr Vanja Vukčević i mr Jelica Mijanović predstaviti knjigu Crna Gora - Porijeklo i inspiracija. 

 


< NazaD na aktuelnosti