O ansamblu Crnogorski gudači

Montenegrin Strings

Ansambl CRNOGORSKI GUDAČI sastavljen od najboljih muzičara Crnogorskog simfonijskog orkestra, osnovan je 2009. godine. Na samom početku svog djelovanja ovaj ansambl je zauzeo izuzetno važnu ulogu u razvoju muzičkog života Crne Gore, otvarajući prostor za saradnju sa našim i inostranim umjetnicima i ansambla.