Muzički centar
Nadica Ristić-Simović
Početna Nadica Ristić-Simović
Biografija

Nadica Ristić-Simović

Crnogorski Simfonijski Orkestar
Prva oboa

Nadica Ristić-Simović (Skoplje, 1981) je završila osnovne i magistarske studije na Fakultetu muzičke umjetnosti u rodnom Skoplju. Izuzetno aktivna kao solistkinja, ali i kamerna muzičarka, redovno koncertira širom regiona, a kao značajniji nastupi u njenoj koncertnoj djelatnosti izdvajaju se: resital na Jesenjim muzičkim svečanostima, resitali u organizaciji Skopskog Kulturno-Informativnog centra u Skoplju i Tetovu, na Gevgelijskom kulturnom ljetu, u KIC Budo Tomović, kao i solo nastupi sa Makedonskom filharmonijom, te na festivalu Ohridsko ljeto.

Njena aktivna saradnja sa makedonskim savremenim kompozitorima rezultirala je izvedbama djela kompozitora Borisa Svetieva i Tome Mančeva, kao i profesora Stojana Stojkova čija je Sonata za obou i klavir, u njenoj interpretaciji, našla mjesto na oficijelnom CD-u SOKOM-a. Dvanaest sezona bila je prva solo oboa Makedonske opere i baleta, članica Makedonske filharmonije, solistkinja i članica Simfonijskog orkestra F.A.M.E. koji se bavi snimanjem filmske muzike, članica Ladies Orchestra, da bi u sezoni 2015/16. postala prva oboa Crnogorskog simfonijskog orkestra.

Od 2007. godine bavi se i pedagoškim radom kao profesorka oboe i kamerne muzike u DMBUC Ilija Nikolovski-Luj u Skopju, potom u UŠMB Vasa Pavić u Podgorici i Muzičkoj školi Tivat.

Galerija

item.alt
item.alt