Muzički centar
microthumbJAVNI POZIV MLADIM AKADEMSKIM MUZIČARIMA

JAVNI POZIV MLADIM AKADEMSKIM MUZIČARIMA

Objavljeno:

11.06.2024

Muzički centar Crne Gore objavljuje javni poziv namijenjen akademskim muzičarima uzrasta od osamnaest do dvadeset šest godina, koji će se predstavljati na matineima u organizaciji Muzičkog centra Crne Gore.

U cilju afirmacije mladih školovanih muzičara iz oblasti izvođaštva, konkurs je namijenjen solo izvođačima, kao i ansamblima (do 4 izvođača) koji se mogu prijaviti sa programima za predstojeću sezonu 2024/2025.

Konkurs je otvoren u periodu od 12. juna do 26. juna 2024.godine.

Potrebna dokumentacija:

•biografija, fotografija

•predlog programa u trajanju od 60 min.

•video materijal (ne stariji od godinu dana)

•dvije preporuke (od profesora, institucija kulture i sl.)

PREDLOZI SE MOGU POSLATI NA:

milica.raicevic@mccg.me ; milica.edukativnisektor@gmail.com

ILI LIČNO DOSTAVITI NA ADRESU:

Muzički centar Crne Gore

Ul. V proleterske 4/1

81 000 Podgorica

Sa naznakom: JAVNI POZIV MLADIM AKADEMSKIM MUZIČARIMA