Muzički centar
microthumbPRISTUPNU AUDICIJU  za upražnjena mjesta Crnogorskog simfonijskog orkestra

PRISTUPNU AUDICIJU za upražnjena mjesta Crnogorskog simfonijskog orkestra

Objavljeno:

23.02.2024

Na osnovu člana 6 Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU MCCG broj 02-1701 od dana 27. 12. 2019. godine, člana 6 Internog pravilnika o radu muzičara zaposlenih u JU MCCG broj 02-1190 od dana 11. 11. 2013. godine, a u skladu sa Pravilnikom o audiciji broj 02-1544 od dana 15. 05. 2023. godine, objavljujemoPRISTUPNU AUDICIJU

za upražnjena mjesta Crnogorskog simfonijskog orkestra


Audiciji za tutti pozicije mogu pristupiti kandidati sa najmanje VII1 stepen stručne spreme (240 kredita CSPK-a),.

Kandidati se mogu prijaviti putem mejla marina.mccg@gmail.com ili slanjem neophodne dokumentacije na adresu V proleterske brigade 4/1, 81000 Podgorica, Crna Gora, zaključno sa danom 24. martom 2024. godine, a potrebno je dostaviti: biografiju, skeniranu diplomu, adresu stanovanja, kontakt telefon i mejl adresu.

Audicija će biti održana 8. aprila 2024. godine, dok će tačno vrijeme kao i detaljan raspored polaganja audicija biti objavljeni naknadno, a u skladu sa članom 11 Pravilnika o audicijama. Orkestarski materijal će nakon objave konkursa biti moguće preuzeti u kancelariji nototeke JU MCCG (kontakt telefon:+382 67 582 884) ili elektronskim putem (e-mail adresa:dankokuc11@gmail.com).