Muzički centar
Audicija za prijem muških baletskih igrača za sezonu 2024/25

Crnogorski baletski ansambl

Audicija za prijem muških baletskih igrača za sezonu 2024/25

Kamerna sala Muzički centar Crne Gore

O događaju

JU Muzički Centar Crne Gore raspisuje audiciju za prijem muških baletskih igrača. Audicija će biti održana u petak, 14. juna u Baletskoj sali Muzičkog centra Crne Gore sa početkom u 11.00 časova. 

Audicija podrazumijeva: exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima, kao i klasičnu varijaciju po sopstvenom izboru (muziku pripremiti na USB).

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

  • Prijavu
  • Ovjerenu fotokopiju diplome srednje baletske škole ili fakulteta
  • Fotokopiju lične karte ili pasoša
  • CV
  • Fotografije portreta
  • Baletske fotografije cijele figure

Dokumentaciju dostaviti u Muzički centar Crne Gore (III sprat, pravna služba) ilislati na email: andreja.sokic@mccg.me 

Strani državljani koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju audiciji mogu da pošalju video materijal putem privatnog YouTube linka, koji će ocjenjivati audiciona komisija. Video materijal treba da sadrži snimak akademskog klasa i varijacije uz prateću dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je do 11. juna 2024. godine.

Rezultati će biti objavljeni na sajtu www.muzickicentar.com 19. juna 2024. godine. 

Napomena: Kandidati koji polože audiciju će biti angažovani honorarno.

Podijeli događaj