Muzički centar
Etnomuzikološko predavanje TRADICIJA I ZABORAV

Edukativni Program

Etnomuzikološko predavanje TRADICIJA I ZABORAV

Kamerna sala Muzički centar Crne Gore

O događaju

Multimedijalno predavanje "Tradicija i zaborav" etnomuzikologa Nikole Zekića i prof. etnomuzikološkinje Gordane Ćetković, održaće se u ponedeljak, 30. oktobra u Kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore sa početkom u 19 sati, u organizaciji Edukativnog sektora Muzičkog centra Crne Gore.

Na ovom prvom etnomuzikološkom predavanju u MCCG biće riječi o opštim primjerima zaborava tradicionalnih vrijednosti, sa posebnim osvrtom na pjevačko umijeće i interpretaciju Zejne Burdzović.

Veče će upotpuniti zvuci i harmonike Amele Frljučkić.

NIKOLA ZEKIĆ rođen je 22. avgusta 1995. u Beranama. Osnovnu školu završio u ,,Zavodu za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine” u Podgorici. Uporedo sa osnovnom, pohađao je nižu muzičku školu u Umjetničkoj školi za muziku i balet ,,Vasa Pavić”. Nakon završene osnovne, koju je okončao kao dobitnik diplome Luča i kao đak generacije, upisao je Umjetničku školu za muziku i balet Vasa Pavić i to odsjek za muzičku teoriju. U trećem razredu bio je na razmjeni u Sjediinjenim Američkim Državama (Mičigen i Ilinois). Srednje obrazovanje takođe završava kao dobitnik diplome Luča i kao đak generacije. Osnovne studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsjek za etnomuzikologiju završava 2018. godine. U septembru 2021. godine, masterirao je sa temom „Jevrejsko-srpski asimilati u urbanom i semiruralnom vokalnom nasleđu Srbije“, pod mentorstvom dr Sanje Radinović. Trenutno je angažovan pri Narodnom muzeju Crne Gore, na polju digitalizacije gramofonskih ploča na 78 obrtaja.

/ GORDANA ĆETKOVIĆ je rođena u Podgorici, gdje je završila nižu i srednju muzičku školu. U Beogradu je završila Fakultet muzičke umetnosti – odsjek za etnomuzikologiju. Od 1994. god. radi kao profesor na stručno-teorijskom odsjeku srednje muzičke škole ,,Vasa Pavić”, gdje predaje Istoriju muzike sa poznavanjem muzičke literature, Etnomuzikologiju i Popularnu muziku XX vijeka. Saradnik je CSO i Ispitnog centra, u okviru kojeg je bila uključena u reformu obrazovnih programa. Na Elmag radiju je sedam godina uređivala i vodila emisiju o umjetničkoj muzici Opus musicum. Sarađivala je i sa štampanim medijima (Monitor, Pobjeda i Onogošt) u kojima je objavljivala članke iz domena muzikologije i etnomuzikologije.

Objavila je knjigu Gradske pjesme iz stare Podgorice, kao i udžbenik Muzička kultura za VIII razred osnovne škole.Podijeli događaj