Muzički centar
microthumbKontakt

Kontakt

Muzički centar Crne Gore

Informacije

Adresa

V Proleterske brigade 4/1
81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon

+382 20 653 749

 +382 68 245 980

Pozicije u ustanovi

Poslovni direktor

Isidora Damjanović

dora@t-com.me

Umjetnički direktor

Marko Simović

marko.simović@mccg.me

Rukovodilac finansija

Nataša Marković

nataša.markovic@mccg.me

Producent

Andreja Sokić

andreja.sokic@mccg.me

Lokacija