Muzički centar
microthumbAudicija za prijem balerina i baletskih igrača

Audicija za prijem balerina i baletskih igrača

Objavljeno:

26.10.2023

Audicija za prijem balerina i baletskih igrača


ENG / РУ

Muzički Centar Crne Gore raspisuje audiciju za prijem balerina i baletskih igrača. Audicija će biti održana u subotu, 18. novembra u Baletskoj sali Muzičkog centra Crne Gore sa početkom u 11.00 časova. 

Audicija podrazumijeva: exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima, kao i klasičnu varijaciju po sopstvenom izboru (muziku pripremiti na USB).

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

  • Prijavu
  • Ovjerenu fotokopiju diplome
  • Fotokopiju lične karte ili pasoša
  • CV
  • Fotografije portreta
  • Baletske fotografije cijele figure

Dokumentaciju dostaviti u Muzički centar Crne Gore (III sprat, pravna služba) ili slati na email: andreja.sokic@mccg.me 

Strani državljani koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju audiciji mogu da pošalju video materijal putem privatnog YouTube linka, koji će ocjenjivati audiciona komisija. Video materijal treba da sadrži snimak akademskog klasa i varijacije uz prateću dokumentaciju.


Rok za podnošenje prijava je do 15. novembra 2023. godine.


Rezultati će biti objavljeni na sajtu Muzičkog Centra Crne Gore 20. novembra 2023. godine.