Muzički centar
microthumbREZULTATI AUDICIJE ZA PRIJEM BALERINA I BALETSKIH IGRAČA

REZULTATI AUDICIJE ZA PRIJEM BALERINA I BALETSKIH IGRAČA

Objavljeno:

20.11.2023

Rezultati audicije za prijem balerina i baletskih igrača u Crnogorski baletski ansambl

Audicija za prijem balerina i baletskih igrača održana je 18. novembra 2023. godine u JU Muzički centar Crne Gore. Na audiciju se prijavilo 76 kandidata. 

Spisak kandidata koji su položili audiciju: 

 1. 1. Ksenija Sinđić
 2. 2. Tamara Radonjić
 3. 3. Staša Šćepanović 
 4. 4. Tijana Dragović
 5. 5. Katarina Vujošević
 6. 6. Jelena Božović
 7. 7. Vladimir Sekulić
 8. 8. Danijela Simić
 9. 9. Alina Tsoumou
 10. 10. Edwin Said Gonzalez 
 11. 11. Laura Faticanti 
 12. 12. Emanuele Mascitti 
 13. 13. Arianna Guastaferro
 14. 14. Marina Mourtzanou
 15. 15. Matteo Beeckman

Audiciona komisija za izbor balerina i baletskih igrača Crnogorskog baletskog ansambla radila je u sljedećem sastavu: 

Gabor Kevehazi (Mađarska), balet majstor i koreograf, predsjednik komisije;

Milica Bezmarević (Srbija),I solistkinja baleta i baletski pedagog, član komisije i voditelj audicije;

Federika Vincifori (Italija), pedagog klasičnog i savremenog baleta, član komisije;

Aleksandar Ilić (Srbija), I solista baleta i koreograf, član komisije;

Viktorija Strugar (Crna Gora), baletski pedagog, član komisije.

                                            ***

Audition results for admission of ballet dancers to the Montenegrin National Ballet 

The audition for the admission of ballet dancers was held on November 18, 2023 at the PI Montenegrin Music Center. 76 candidates applied for the audition.

List of candidates who passed the audition:

1. Ksenija Sinđić

2. Tamara Radonjić

3. Staša Šćepanović

4. Tijana Dragović

5. Katarina Vujošević

6. Jelena Božović

7. Vladimir Sekulić

8. Danijela Simić

9. Alina Tsoumou

10. Edwin Said Gonzalez

11. Laura Faticanti

12. Emanuele Mascitti

13. Arianna Guastaferro

14. Marina Mourtzanou

15. Matteo Beeckman

Members of the audition committee for the selection of ballet dancers of the Montenegrin National Ballet:

Gabor Keveházy (Hungary), ballet master and choreographer, President of the committee;

Milica Bezmarević (Serbia), I ballet soloist and ballet pedagogue, committee Member and audition leader;

Federica Vincifori (Italy), pedagogue of classical and contemporary ballet, Member of the committee;

Aleksandar Ilić (Serbia), I ballet soloist and choreographer, Member of the committee;

Viktorija Strugar (Montenegro), ballet pedagogue, Member of the committee.