Muzički centar

PROGRAM AUDICIJE TUTTI VIOLONČELO

Objavljeno:

24.10.2023

Hajdn: Koncert po izboru (C-dur ili D-dur): stav I sa kadencom
 Romantični koncert za violončelo i orkestar: stav I sa kadencom
Orkestarske dionice:
 Štraus: Don Žuan (taktovi 1 - 7, 50 - 66)
 Verdi: Rekvijem, Ofertorium (taktovi 1 - 46)
 Betoven: Peta simfonija, stav II (taktovi 1 - 11, 49 - 59)
 Smetana: Uvertira “Prodana nevjesta” (taktovi 1 - 93)
 Čajkovski: Šesta simfonija, stav II (taktovi 1 - 25)
 Rosini: Vilijam Tel - solo dionica (taktovi 1 - 48)