Muzički centar

ZAMJENIK VOĐE VIOLONČELA

Objavljeno:

24.10.2023

ZAMJENIK VOĐE VIOLONČELA

Hajdn: Koncert D-dur, stav I, sa kadencom (Žandron kadenca)
 Jedna od navedenih kompozicija:
 Dvoržak: Koncert za violončelo, h- moll, stav I
 Šuman: Koncert za violončelo, stav I
 Čajkovski: Rokoko varijacije (cijela kompozicija)
Orkestarske dionice:
 Štraus: Don Žuan (taktovi 1 - 7, 50 - 66)
 Verdi: Ofertorium iz Rekvijema (taktovi 1 - 46)
 Betoven: Peta simfonija, stav II (taktovi 1 - 11, 49 - 59)
 Smetana: Uvertira “Prodana nevjesta” (taktovi 1 - 93)
 Čajkovski: Šesta simfonija, stav II (taktovi 1 - 25)
 Rosini: Vilijam Tel - solo dionica (taktovi 1 - 48)
 Brams: Drugi klavirski koncert, stav III - solo (taktovi 1 - 20, 71 - 99)
 Rimski- Korsakov: Šeherzada - solo (taktovi 74 - 103, 216 - 236)
 Franc v. Supe: Overture “Poet and pesant” - solo (taktovi 16 - 31)