Muzički centar
microthumbPRISTUPNA AUDICIJA za upražnjena mjesta CSO

PRISTUPNA AUDICIJA za upražnjena mjesta CSO

Objavljeno:

24.10.2023


ENGLISH

Na osnovu člana 6 Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU MCCG broj 02-1701 od dana 27. 12. 2019. godine, člana 6 Internog pravilnika o radu muzičara zaposlenih u JU MCCG broj 02-1190 od dana 11. 11. 2013. godine, a u skladu sa Pravilnikom o audiciji broj 02-1544 od dana 15. 05. 2023. godine, objavljujemoPRISTUPNU AUDICIJU

za upražnjena mjesta Crnogorskog simfonijskog orkestra


Audiciji za vodeće i tutti pozicije mogu pristupiti kandidati sa najmanje VII1 stepen stručne spreme (240 kredita CSPK-a), dok je za vodeće pozicije: zamjenika vođe violončela i tubu propisan i dodatni uslov od 2 godine radnog iskustva.

Kandidati se mogu prijaviti putem mejla marina.mccg@gmail.com ili slanjem neophodne dokumentacije na adresu V proleterske brigade 4/1, 81000 Podgorica, Crna Gora, zaključno sa danom 27. novembrom 2023. godine (14 dana prije audicije), a potrebno je dostaviti: biografiju, skeniranu diplomu, adresu stanovanja, kontakt telefon i mejl adresu, dok je za vodeće pozicije neophodno dostaviti dokaz o radnom iskustvu.

Audicija će biti održana u periodu od 12. do 15. decembra 2023. godine, dok će datum, tačno vrijeme kao i detaljan raspored polaganja audicija biti objavljeni naknadno, a u skladu sa članom 11 Pravilnika o audicijama. Orkestarski materijal će nakon objave konkursa biti moguće preuzeti u kancelariji nototeke JU MCCG (kontakt telefon:+382 68 245 985) ili elektronskim putem (e-mail adresa: dragicagacevic511@gmail.com).